Vår story

2014-2019 drev Paul en monteringslinje av ett släpvagnsmärke i Sverige i 8500 m2 lokaler i Karlholmsbruk. Monteringen skedde året runt och på vintern var kostnaderna för uppvärmning höga. Samtidigt hade han även ett IT företag som producerade IP-baserade telefonmötestjänster. Paul har varit intresserad av kryptovalutor sedan 2015 då den första bitcoinen köptes in. 2017 insåg han att han både kunde fördjupa intresset för kryptovalutor och sänka kostnaderna för uppvärmningen av monteringshallen samtidigt. Han investerade därför tillsammans med några vänner, som blivit bitcoin-miljonärer till följd av honom, i en egen GPU baserad mining-anläggning. Under samma tid utvecklade han även bitcoin-värdebäraren i kreditkort-format som i samarbete med Safello kan ladda bitcoin med Swish.

GPU-Mining anläggningen såg ut såhär innan den byggdes om.

2019-2020 drabbades vi som alla i branschen av låg lönsamhet och trots extremt låga elpriser 2020 kunde vi inte köra anläggningen till följd av en låsning av elpriset hos den fastighetsägare vi var hos. Vi noterade även att priset på el-energin ofta var betydligt lägre än kostnaden för elöverföringen till nätägaren. Uppepå detta nyttjade fastighetsägaren sin position till att ta ut en vad vi ansåg oskälig ”underhållsavgift på elanläggningen”. Sist men inte minst var lagstiftningen besvärlig kring energiskatt och moms.

För att få ordning på detta beslöt vi att:

 • driva verksamheten i ett renodlat företag, Blockfront Mining AB. 
 • minimera energiskatten genom datahallverksamhet,
 • minimera moms-riseken genom försäljning av datakraft istället för egen mining.
 • säkra mobilitet och därmed förhandlingskraft genom att alltid vara container-baserad.
 • minska nätkostnaderna genom att köpa elen så nära källan som möjligt.

Vi utvecklade en komplett egen container-lösning i Fusion 360. Lösningen kan hantera upp till 1440 GPU:er eller 120 GPU eller Asic-maskiner. Allt är byggt för långvarig drift vilket innebär filtrerad luft, mycket gott luftflöde, återcirkulering av varm-luft för av-isning av filter, sänkning av luft fuktighet samt enkelt underhåll genom att varje GPU eller Asic.-platta enkelt kan dras ur sitt fack.

Egenutvecklad el-anläggning med styrning, mätning och övervakning per maskin.

 

Racksystem under byggnation. Varje rack har 11 fack.

Vi utgick från en äldre 40 fot HQ container som slipades och målades.
På bilden är Tobbe när han slipar. 

Pelle monterar en av luftslussarna för återcirkulering av varmluft på vintern.
Luftslussen sitter ovanför varje rack och cirkulerar luften till insugsfiltret.

Efter ett drygt år från första CAD-skiss till färdigt system.

När det hela var klart hösten 2021 flyttades container till en vinkraftpark där den nu körs från distans. 

BlockFront Mining var aldrig varit tänkt som något publikt företag. 

Efter projektet var klart och i drift kunde vi dock konstatera att vi hade löst alla problem med energi, drift, nät, lagstiftning samt värdesäkring. Samtidigt gick ett annat Svenskt mining-bolag ut publikt med sin verksamhet och vi konstaterade att de såg ut att göra om alla misstag vi redan hade gjort och lärt oss av.

Dvs som vi såg det då: Drift i fel nätområde, drift i fasta lokaler, låsning i nätägare och bank eller fastighetsägares villkor. Momsfrågan var löst genom egen energi från solanläggningar enligt företaget. Solen lyser tyvärr inte på vintern och det skulle då innebära att momsen på inköpet av solanläggningen inte heller kan lyftas och sist men inte minst, drift och risk ligger i samma bolag som hårdvara och tillgångar.
(Nu hoppas vi självklart att de åtgärdat dessa punkter nu men som ett alternativ erbjuder vi marknaden en annan lösning)

Vi konstaterade att vår lösning var bättre och vi har alla förutsättningar för att fortsätta skala upp detta om det finns intresse att förvalta kapital genom investering i digital gruvverksamhet i Sverige. En informell fråga ställdes via Bitcoin gruppen på Facebook och intresset var långt över förväntan.

Det vi nu kan erbjuda marknaden är samma förutsättningar för digital gruv-verksamhet som vi har. Dvs ett upplägg anpassat till Svenska regler vad det gäller moms och skatt. Tillgång till Sveriges absolut lägsta energikostnader. Storskalig och effektiv drift där vi även hjälper det Svenska kraftnätet med frekvensreglering samt vi försöker alltid använda värmen på bästa sätt. Investeringen kapslas i ett aktiebolag som endast äger och hyr ut hårdvaran, verksamheten och därmed riskerna sker i BlockFront Mining AB som i sig inte äger någon hårdvara eller bygger något kapital.

Ett schysst upplägg där vinsten från verksamheten i första hand går till investerarna tills investerat kapital är återbetalt, efter det delar vi lika. Det blir som om du själv skulle ha köpt din miner men fått våra övriga villkor för att driva den. 

Kort sagt så öppnar vi nu upp för fler att investera i digital gruvverksamhet i Sverige.
Vi är inget publikt bolag och vi riktar oss inte till småsparare. För att få fördjupad information behöver du anmäla ditt intresse och tillhöra en begränsad mängd personer som vi successivt väljer ut till varje container-projekt.

Investering sker primärt via en kapitalförsäkring och för att hålla nere administrationen är minsta insats är 500 000 per ägare.

Våren 2022 flyttar vi våra monteringslokaler från Karlholmsbruk till Gävle. Där bygger vi nya containrar och utvecklar våra tekniker. När en container är klar för produktionen flyttas den dit vi har bästa förutsättningar för drift, nya siter tillkommer löpande. 

Vid tangenterna – Paul Wisén, VD och grundare.

Till förstasidan

Fakta

  2018

 • Ca 500 GPU:er
 • Tillgång till 1.5 MW energi
 • ”Hemma mining i stor skala”
 • Ca 500 GPU:er
 • Tillgång till 1.5 MW energi
 • ”Hemma mining i stor skala”

  2020

 • Egen GPU-mining container utvecklades inhouse
 • Verksamheten flyttades till Blockfront Mining AB
 • Avtal med vindkraftproducent
 • Koncept fastslaget juridiskt

  2021

 • Byggnation Container 1
 • Flytt till vindkraftpark
 • Tillgång till 13 MW fossilfri energi
 • ca 50 Asics tillfördes
 • Intresseanmälningar från fler intressenter

  2022

 • Planering för expansion
 • Nytt ägarbolag med två ytterligare grundare
 • 3 nya siter med totalt 50 MW energi
 • Container 2
 • Container 3

Vilka är bakom projektet

Paul Wisén – Grundare

Paul är naturvetare och entreprenör ut i fingerspetsarna och har genom åren drivit en mängd företag och projekt i olika branscher. Paul började sin karriär som forskningsingenjör på Vattenfall Utveckling i Älvkarleby. Grund-kompetensen ligger inom energi och IT där Paul bland annat byggt IT system till Vattenfall, Svenska Stadsnätsföreningen, Post och Telestyrelsen och ett eget rikstäckande logistik och bokningssystem i bussbranschen. Paul är 44 år, bor med tre barn och sambo i Skutskär utanför Gävle. Idag jobbar Paul primärt med BlockFront Mining AB under expansion. Paul hjälper även Solvision AB med projektering av solenergianläggningar samt driver projekt inom cirkulär ekonomi. Paul har ett stort miljöintresse är ledamot i kommunförbundet Gästrike Återvinnare samt ordinarie ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden där Paul representerar Centerpartiet som första-namn.
Fritiden spenderas med husvagn och elbil eller vid sommarstugan i Höga-Kusten. 

Med sig har Paul ett kompetent team med erfarenhet av konstruktion och finans.

Om oss

Blockfront drivs av Blockfront Mining AB, orgnummer 556777-8070